Normativa ânanda

 • Amb el pagament de la quota a principi de mes, pagues el dret d'assistir a les classes del mes en curs. És la teva responsabilitat assistir-hi. Les quotes abonades no són reemborsables ni compensables en períodes no utilitzats. Unicament, si un dia no pots assistir a classe, pots recuperar aquella sessió dins del mes en curs. Si el dia que no pots assistir fos en l’última setmana del mes, podràs recuperar-la durant el mes següent.
 • El llençolet groc per la pràctica de ioga és pel vostre ús personal a ânanda. Podeu dur-lo a casa quan vulgueu rentar-lo.
   
 • Les mensualitats de ioga es cobraran a través de domiciliació bancaria i us les passaran entre el 3 i el 5 de cada mes.
   
 • Si un mes no pots venir, has d’avisar abans del dia 25 del mes anterior per poder domiciliar la tarifa de manteniment. Si ho fas més tard es cobrarà la mensualitat habitual.
 •  
 • La tarifa de manteniment només es pot utilitzar 1 mes a l'any. ( excepte en cas de malalties justificades)
 •  
 • En cas de retorn de rebut, haureu de fer-vos càrrec de les despeses que el banc cobra per aquest retorn: 4 €.
   
 • En cas que el pagament de les classes de ioga no sigui possible a través de domiciliació bancària, el pagament es farà en efectiu a principis de cada mes.
   
 • La matrícula per a nous alumnes, aquest curs 2020/2021 és de 43 €.
 •  
 • Les Sessions privades de Teràpies, en cas d'anular-les 48 hores anteriors a la mateixa s'haurà d'abonar el 50 % del preu de la Sessió.
 • Durant les festes o temps de vacances, la Direcció pot modificar o reduir l'horari establert de classes si ho creu convenient.
 • Queda prohibit l' ús, divulgació, còpia o distribució de la informació inclosa en aquest missatge sense l' autorització de ANANDA CENTRE DE IOGA Y TERÀPIES NATURALS. Si ha rebut per error aquest missatge, procedeixi a esborrar-lo i a no difondre' l. D' acord amb la legislació vigent (RGPD, LOPD, LSSICE) l’informem que les dades personals contingudes en aquesta comunicació han estat recollides dels contactes establerts per vostè amb personal de ANANDA CENTRE DE IOGA I TERÀPIES NATURALS, i han estat incorporades a un fitxer amb la finalitat del qual és la de continuar facilitant les relacions comercials i professionals entre les dues parts, garantint la seva confidencialitat. Pot exercir els drets d' accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: ioga.ananda@gmail.com. Incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent e indicant en l' Assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

  Queda prohibido el uso, divulgación, copia o distribución de la información en él comprendida sin la autorización de ANANDA CENTRO DE YOGA Y TERAPIAS NATURALES. Si lo ha recibido por error, proceda a eliminarlo sin difundirlo. De acuerdo con la legislación vigente (RGPD, LOPD, LSSICE) le informamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han estado recogidos de los contactos establecidos por Vd. con personal de ANANDA CENTRO DE YOGA Y TERAPIAS NATURALES y han sido incorporados a un fichero con la finalidad del cual es la de seguir facilitando las relaciones comerciales y profesionales entre ambas partes, garantizando su confidencialidad. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, cancelación y oposición remitiendo un correo electrónico a: ioga.ananda@gmail.com, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS”.